งานปิดกล่องชอล์คครู สหวิทยาเขตบ้านบึง1

กีฬาสีโรงเรียนบ้านเขาแรต

 


 

 

กิจกรรมโรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

กิจกรรมโรบินสัน แต้ม 85 ฝัน 85 โรงเรียน

ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี

           

CPAC มอบลานอเนกประสงค์

กิจกรรมดุริยางค์

วงดุริยางค์

(โรงเรียนบ้านเขาแรต)

           

บริษัท transition optical thailand ห่วงใยน้อง

Kroobannok Education News