คณะเพื่อน ม.3 และ ม.6 (รร พนัสพิทยาคาร) มาร่วมสร้างบารมี แจกทุน เลี้ยงอาหาร

      วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา10.30-13.00 น ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ ผกก ตำบลแสนสุข คุณนายสุพร เพิ่มพูล

พ ต ท ปราการ รองผกก เกาะจันทร์ คุณพงศ์เดชน์ คุณธันยนันท์ ประจวบกุลวัฒน์ คุณศุภกิจเจ้าของบริษัทกิจการยาง ชลบุรีจำกัด

คุณ ปรียนิธิ สท เทศบาลตำบลดอนหัวฮ่อ คุณณัฐพล มงคลธนวัฒน์ คุณสมคิด ส สนิทวงศ์ คุณเยาวลักษณ์ เจริญวิทย์

คุณธีภัทร เศรษฐกิตติและคณะเพื่อน ม.3 และ ม.6 (รร พนัสพิทยาคาร) มาร่วมสร้างบารมี แจกทุน เลี้ยงอาหาร ขนมหวาน ไอศรีม

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแรต เติมเต็มรอยยิ้มเด็กด้อยโอกาสมีความสุขกายและใจ


Share

 

Kroobannok Education News