บุคลากร

Category: ข้อมูลสถานศึกษา
Published on Sunday, 19 January 2014 06:11
Written by Super User
Hits: 2535

 
           

นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

   

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 นายธราพงษ์ ผาสุข
 ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง