banner

 

 

 

.        

คู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

 

 

ดูเพิ่มเติม กดที่นี่

กระทรวงศึกษาธิการ แถลงจุดยืนลดภาระทางการศึกษา

ช่วยเหลือ บรรเทา "ลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง"

  

บุคลากร

 
           

นางสาวจิราพร แสงมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขาแรต

 

 

 

นางไพลิน สามบุญลือ

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

 

 

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง

ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางจิราพร เชื้อดี

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวอรนุช ประพันธ์

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

 

นางอุษณี มากพูน

ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครู คศ.1

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Share

Kroobannok Education News