บุคลากร

 
           

นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

   

นางไพลิน สามบุญลือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางจุฑารัตน์ มั่งคั่ง
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางอุษณี มากพูน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 นายธราพงษ์ ผาสุข
 ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปิติมา จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญา ปรีชารัตน์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Share

Kroobannok Education News