บุคลากร


นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


 

   

                  

                นางไพลิน สามบุญลือ
                ตำแหน่ง ครู
                 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร เชื้อดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                  

                 นางสาวมนต์นภา  สนั่นศรีสมบูรณ์
                    ตำแหน่ง ครู 
                 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

นางสาวมนต์นภา  สนั่นศรีสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

                 

                 นางสาวอุษณี มากพูน
                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวปิติมา  จันทร์ผุย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

                  

                  นายธราพงษ์ ผาสุข
                  ตำแหน่ง ครูคศ.1

นางสาวรมย์ยุพา พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Share

Kroobannok Education News