ข้อมูลนักเรียน

สถิตินักเรียน

โรงเรียนบ้านเขาแรต(แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 

                 ระดับชั้น                       ผู้ชาย               ผู้หญิง              รวม

                 อนุบาล 1                         7                    6                  13

                 อนุบาล 2                         7                    1                  8

                 อนุบาล 2                         3                    8                  11

                 รวมจำนวนนักเรียน          ผู้ชาย               ผู้หญิง

                                                     17                   15                 32

                 รวมจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้งหมด 30 คน   

                 ประถมศึกษาปีที่ 1             9                      9                  18

                 ประถมศึกษาปีที่ 2             6                      8                  14

                 ประถมศึกษาปีที่ 3             8                      4                  12

                 ประถมศึกษาปีที่ 4             9                      4                  13

                 ประถมศึกษาปีที่ 5             7                      4                  11

                 ประถมศึกษาปีที่ 6             8                      9                  17

                 รวมจำนวนนักเรียน          ผู้ชาย                ผู้หญิง

                                                     46                    39                 85

                 รวมจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด 85 คน

 

                 รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  117 คน

Share

 

Kroobannok Education News