ติดต่อเรา

Category: ข้อมูลสถานศึกษา
Published on Thursday, 02 January 2014 07:01
Written by Super User
Hits: 4362

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงเรียนบ้านเขาแรต  ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  สังกัด สำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

โทร : 038-157278